Sveriges Bilkårers Riksförbund

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren, är en frivillig försvarsorganisation med ca 4 500 medlemmar. Bilkåren har 50 lokala kårer runt om i landet vilket gör oss rikstäckande. Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till totalförsvaret. Det innebär att vi har uppdrag inom det militära försvaret, främst Hemvärnet, och i den Civila krisberedskapen.
Inom krisberedskapen är transporter en avgörande faktor att lösa kriser. Vilken typ av kris eller allvarlig händelse som helst; livsmedelsbrist, elbortfall, dricksvattenproblematik, väpnat angrepp epidemier eller skogsbrand, kommer att kräva transporter.
Bilkårens uppgift är att stödja totalförsvaret genom att rekrytera och utbilda förare inom den militära och civila krisberedskapen och bidra med totalförsvarsinformation.
Avtal tecknas mellan olika myndigheter och Bilkåren samt mellan organisationen och medlemmen.
Idag har Bilkåren avtal med:
Polismyndigheten, Trafikverket, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och flera länsstyrelser.
Bilkåren – en resurs i tiden där alla har en roll!
Läs mer om oss, vår verksamhet och våra uppdrag på www.bilkaren.se

Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Bilkåren

This post is also available in: Svenska (Swedish)Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till totalförsvaret. Det innebär att vi har uppdrag inom det militära försvaret, främst Hemvärnet, och i den civila krisberedskapen. Inom krisberedskapen är transporter en avgörande faktor att lösa kriser. Vilken typ av kris eller allvarlig händelse som helst; livsmedelsbrist, elbortfall, dricksvattenproblematik, väpnat angrepp epidemier eller skogsbrand, kommer att kräva transporter. Bilkårens uppgift är att stödja totalförsvaret genom att rekrytera och utbilda förare inom den militära och civila krisberedskapen och bidra med totalförsvarsinformation. Avtal tecknas mellan olika myndigheter och Bilkåren samt mellan organisationen och medlemmen. Idag har Bilkåren avtal med: Polismyndigheten, Trafikverket, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och flera länsstyrelser. Bilkåren – en resurs i tiden där alla har en roll!

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss