Svenska Pistolskytteförbundet

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt skytte). Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapen. Förbundet har cirka 30 000 medlemmar, fördelade på cirka 500 föreningar över hela landet. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation och utbildar pistolskytteinstruktörer och ammunitionsmän för framför allt Hemvärnets behov.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Vapenutbildning

This post is also available in: Svenska (Swedish)För personal som i sin befattning ska utrustas med pistol kan Svenska Pistolskytteförbundet genomföra brukarutbildning i enlighet med Försvarsmaktens krav.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss