Civilförsvarsförbundet

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Sveriges Civilförsvarsförbund
Civilförsvarsförbundet (SCF) är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vi har sedan starten 1937 varit en del av det civila försvaret.
SCF har 225 instruktörer som utbildar kostnadsfritt i hemberedskap för allmänheten. Vidare kan man engagera sig i våra akutgrupper som tar uppdrag vid bland annat idrottsevenemang eller tävlingar.
SCF rekryterar och utbildar personer till Frivilliga Resursgrupper (FRG) som stöd för kommunen, en förstärkningsresurs i utsatta lägen. FRG hjälper bland annat till med evakueringar, informationsspridning och hantering av nödvatten. FRG finns för närvarande i cirka hälften av Sveriges kommuner. För närvarande pågår ett arbete av FRG-konceptet där målet är att utveckla FRG till en ännu mer ändamålsenlig resurs, med fler FFO aktivt delaktiga i FRG-utvecklingen, fler utbildade frivilliga och flera specialistförmågor. Målet är också att FRG ska bli en resurs på hela hotskalan.

Markerad produkt

Frivilliga Resursgrupper(FRG)

This post is also available in: Svenska (Swedish)Frivilliga Resursgrupperär en förstärkningsresurs för kommunen, i utsatta lägen. FRG hjälper till med evakueringar, informationsspridning, samverkan och ledning, praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten och reservkraft, administration, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade. Frivilliga resursgrupper finns förnärvarande i 155 kommuner runtom i landet. Sveriges civilförsvarsförbund har 190 instruktörer som utbildar kostnadsfritt i hemberedskap för allmänheten. Vidare kan man engagera sig i våra akutgrupper som tar uppdrag vid bland annat idrottsevenemang eller tävlingar.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top