Carl Fredrik Graf

Carl Fredrik Graf är landshövding i Östergötland och har ett särskilt intresse för det civila försvaret. Graf har bl.a. medverkat som expert i ”Utredningen om civilt försvar”.
Graf har varit riksdagsledamot, kommunstyrelseordförande och företagare. Utbildad officer och har fil.mag. i samhällsvetenskapliga ämnen

Scroll to Top