Kistamässan 18-19 mars 2025

Beredskap i kommuner och regioner

Kommuner och regioner bär ett omfattande samhällsansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. I utvecklingen av det moderna totalförsvaret utreds lagstiftning, krisledningsansvar, finansiering och övergripande principer för kommuners och regioners beredskap. 

Presentation med utgångspunkt i pågående utredning om kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar.

Scroll to Top