Kistamässan 18-19 mars 2025

Ansvar och resurs för lokal och regional beredskap 

Grundläggande principer, tydliga ansvar och tillgängliga resurser är viktiga delar för en effektivt lokal och regional beredskap. Och tillgängliga resurser kräver planering, samövning och samordning.

 Vad krävs av den lokala och regionala nivån för att klara sitt ansvar vid fredstida kriser och höjd beredskap?
 Hur kan den regionala och lokala nivån stärka sin beredskap och vilka hinder finns att överkomma?

Scroll to Top