Ambassadören Sandra Danielsson inför Mötesplatsen 2022

Sandra

Sandra Danielsson, Brand- och riskhanteringsingenjör, MSB

Sandra Danielsson är ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet för andra året och jobbar på MSB som tf. enhetschef för en av vidareutbildningsenheterna på MSB:s skola i Revinge. Hon är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och har arbetat på MSB i olika roller sedan 2015. På CV:n finns bland annat jobb på revisionsbyrå och i kommunal räddningstjänst. Hon drivs av analys- och utvecklingsfrågor och har framförallt arbetat med räddningstjänst och krisberedskap. Sedan 2018 är hon styrelseledamot i Föreningen Sveriges brandbefäl och har också suttit i Brandskyddsföreningens Sverige styrelse.

Vad gör det viktigt för dig att vara ambassadör på Mötesplats Samhällssäkerhet?

För att det är Sveriges viktigaste forum för att göra skillnad när det gäller säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Det är här man möts, samverkar och bygger trygghet och säkerhet för framtiden. För mig som jobbar mycket med räddningstjänst är det också viktigt att hänga med i det bredare perspektivet, och att gifta samman mitt fält med helheten.

Vilka frågor och ämnen ser du som viktiga att mötas kring?

Oj, det var svårt! Just nu känns det naturligt att svara totalförsvar som ju är ett stort och viktigt område, men om jag ska välja något av de sex spåren som konferensen har väljer jag Försörjningsförmåga. Kanske får jag även kila in Allmänheten och individen för att vi kanske inte alltid uppmärksammar de aktörerna, och inte pratar så mycket om t.ex. försvarsviljans vikt i Sverige. Om man ska tänka lite bredare än så tror jag fokus för många kommer att vara att ta del av erfarenheterna kring pandemin och att lära av varandra och bryta i olika perspektiv.

Nämn de främsta utmaningarna och möjligheterna du tar med dig från 2021?

Tankarna går snabbt till pandemin så klart och som i de flesta kriser är utmaningen att möta krisen på bästa sätt i stunden och över tid. Det är ju alltid lätt att vara efterklok. Möjligheterna i att uppleva en kris är att få med sig erfarenheter till framtida händelser, inte bara egna utan även andras. Det är en lyx att få åka snålskjuts på andras erfarenheter och det är ju lite det som vi gör på Mötesplats Samhällssäkerhet. Det ser jag framemot.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top