Kistamässan 18-19 mars 2025

Försörjningstrygghet i det militära försvaret

Försvarsmakten och FMV har decennier av erfarenhet av försörjningstrygghet. Under detta pass lyssnar vi på företrädare från dessa myndigheter samt försvarsindustrin som berättar om hur de löst svåra utmaningar och hur de ser på framtidens behov av försörjningstrygghet. Under detta pass har vi också bjudit in MSB och Advokatfirman Florenius & Co. att kommentera den avtalsrättsliga delen av den militära försörjningstryggheten – något som kan tjäna som inspiration för det civila försvarets försörjning.

Scroll to Top