Kistamässan 18-19 mars 2025

Sackarias Hävrén

Biträdande jurist på Advokatfirman Florenius & Co.

Sackarias arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Florenius & Co. Florenius & Co. är en affärsjuridisk byrå med fokus på försvar- och säkerhetsindustrin. Sackarias har skrivit en masteruppsats med fokus på försörjningstrygghet under LUFS där frågan utretts ur ett rent juridiskt perspektiv i samband med praktik på Florenius & Co.

Innan juridikstudier samt arbete och praktik på Florenius & Co. arbetade Sackarias på en digital lösning för offentlig upphandling som användes över hela Europa.

Scroll to Top