Svante Werger

Svante Werger har under drygt 20 år arbetat med frågor som rör krisberedskap och civilt försvar på centrala positioner inom Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under åren 2017-2019 var Svante MSB:s expert i Försvarsberedningen.

Scroll to Top