Kistamässan 18-19 mars 2025

Hur förberedd är Du?

Med avstamp i broschyren Om krisen eller kriget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser vi över individens ansvars- och förväntansnivåer i samhället.

Scroll to Top