Gunilla Glasare

Biografi

Gunilla Glasare är chef för SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Avdelningen arbetar med frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid. I ansvarsområdet ingår även brottsförebyggande, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.

Scroll to Top