Gunilla Glasare

Gunilla Glasare är avdelningsdirektör på avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I Gunillas portfölj ingår bland annat krisberedskap, civilt försvar, alarmering samt räddningstjänst.

Scroll to Top