Kistamässan 18-19 mars 2025

Tomas Arvidsson

Ordförande för landtransportgruppen inom Beredskapssektor Transporter – Privat Offentlig Samverkan (BT POS)

Tomas Arvidsson är förutom verksam företagare inom internationell transport, logistik och utrikeshandel vice ordförande i Svenskt Näringslivs allmänna avdelning, senior rådgivare för beredskap och försvar inom Transportföretagen, ordförande för Transportindustriförbundets järnvägskommitté samt bland annat vice ordförande för Europa i den globala logistik- och transportorganisationen FIATA. Han har bred och lång erfarenhet av totalförsvaret. Sedan 2023 är han också svensk ledamot i EU-organet EESC.

Scroll to Top