Anders Wallinder

Anders Wallinder är chef över den verksamhet på Energimyndigheten som kallas Trygg Energiförsörjning. Det är inom detta område som det kommande arbetet med civilt försvar kommer samordnas.

Scroll to Top