Kistamässan 19-20 mars 2024

Emma Johansson

Ansvarig för säkerhets- och beredskapsfrågor på Energiföretagen Sverige

Emma Johansson är ansvarig för säkerhets- och beredskapsfrågor på Energiföretagen Sverige. Ansvarsområdet utgörs primärt av frågor kopplade till säkerhet och resiliens inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet samt beredskapsarbete inom civil- och totalförsvaret.

Energiföretagen samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Scroll to Top