Kistamässan 18-19 mars 2025

Innovation i försörjningsberedskapen

Framtidens hot kanske inte alltid ser ut som gårdagens. Därför måste vi redan nu arbeta med innovation på försörjningsberedskapsområdet för att kunna möta hot även i framtiden. En annan aspekt på framtida risklandskap är att det inte enbart består av antagonistiska hot. Mest sannolikt kommer hot och risker bestå av en blandning av väpnat angrepp, klimatförändringens konsekvenser, hybridhot, kriminialitet och handelskrig. Går det att utveckla lösningar som redan nu tar höjd för en betydligt mer komplex omvärldsutveckling där hoten och riskerna går i varandra? Fyra innovatörer/entreprenörer reflekterar över framtidens utmnaningar och lösningar.

Scroll to Top