Säkerhetsskydd

This post is also available in: English (Engelska)

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) måste offentliga verksamheter göra säkerhetsskyddsanalys för att kartlägga om de hanterar information eller bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, samt hur den skyddas. Med erfaren personal inom området kan 4C Strategies stötta och ge er strategisk rådgivning genom hela säkerhetsskyddsarbetet: verksamhetsanalyser, säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner och utbildning.

– Verksamhetsanalys
Överskådlig analys av organisationens skyddsvärden i form av verksamhet och uppgifter som kan falla in under säkerhetsskyddslagen. Syftet är att identifiera om det kan finnas skyddsvärden inom verksamheten och vilka förberedande skyddsåtgärder som behöver vidtagas innan en säkerhetsskyddsanalys. Verksamhetsanalysen lämpar sig väl för organisationer där det råder osäkerhet om säkerhetskänslig verksamhet bedrivs eller inte.

– Säkerhetsskyddsanalys
• Myndigheter och privata bolag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda deras behov av säkerhetsskydd samt dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. En komplett säkerhetsskyddsanalys analyserar hela verksamheten på detaljnivå och innefattar bland annat, IT system, Informationstillgångar, samtliga befattningar, lokaler, anläggningar, funktioner, materiel etc.

– Säkerhetsskyddsplan
De säkerhetskyddsåtgärder som övergripande beskrivs i säkerhetsskyddsanalysen, beskrivs i detalj och sammanställs i en plan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas, samt när och av vem, utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter (skyddsdimensionering).

– Säkerhetsprövningsintervjuer

– Utbildningar

– Strategisk rådgivning

Vill du veta mer om hur vi arbetar med säkerhetsskydd? Vi berättar gärna mer – boka ett möte med oss direkt i vår monter!

Scroll to Top