Kistamässan 19-20 mars 2024

4C Strategies

Exonaut Resilience Platform

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

This post is also available in: English (Engelska)

Exonaut Resilience Platform
Exonaut Resilience är en webbaserad beredskapsplattform och bygger på beprövade standarder, best practise och vår experters praktiskta erfarenhet av att i över 20 år stötta myndigheter, institutioner och samhällsviktiga företag i att bygga resiliens och motståndskraft.

I Exonaut Resilience kan din organisation arbeta integrerat med risk-, beredskaps- och säkerhetsprocesser i en och samma plattform, vare sig det gäller att hantera risker och sårbarheter, utveckla motståndskraft och förmåga eller hantera uppkomna allvarliga händelser och kriser.

Genom att samla alla aktiviteter och processer i ett verktyg kan våra kunder arbeta mer effektivt och organisationsövergripande med beredskap och säkerhet. Du som säkerhets- och beredskapsansvarig kan snabbt få överblick och tillgång till just den information eller data du behöver, vare sig det gäller övningsplanering, RSA-arbete, risk- och kontinuitetshantering eller hantering av pågående incidenter- och händelser. Lösningen är skalbar och anpassas utefter just er organisations behov.

Exonaut Resilience stöttar bland annat:
– Riskhantering utifrån ISO 31000
– Kontinuitetshantering utifrån ISO 22301 samt ”Operational Resilience”
– Inlarmning, kriskommunkation, krishantering och digitalt krisledningsrum
– Övning och förmågeutveckling
– Lägesbildshantering, lägesrapportering och informationsdelning
– Systematisk incident- och säkerhetsarbete med stöd för styrning, ledning, uppföljning och rapportering
– Totalförsvarsplanering

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top