Kistamässan 18-19 mars 2025

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

This post is also available in: English (Engelska)

CVE ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet i Sverige mot våldsbejakande extremism, ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism och vänder sig till dig som:
• söker kunskap
• söker stöd i din yrkesroll
• är intresserad av myndighetssamverkan

CVE följer säkerhetspolisens definition av våldsbejakande extremism: ”Individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen, påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri och rättigheter.”

Våldsbejakande extremism berör hela samhället. Det handlar om hot mot demokratin och människors liv och hälsa. De som radikaliseras kan genomföra våldsbrott både i Sverige och i andra länder. Våldsbejakande extremism tar sig skilda uttryck. Det kan handla om att planera, finansiera, och genomföra våldshandlingar. Men även att på olika sätt stödja eller upp mana andra till att utföra attentat. Ideologiskt motiverat våld, eller hot om våld, riktas mot samhällets institutioner och dess representanter, men drabbar även enskilda individer på grund av deras etniska, religiösa eller sexuella identitet eller deras politiska åskådning.

Centrets har följande målområden
• Kunskap, som bevakar forskningsområdet, genomför analyser och sammanställer kunskapsmaterial.
• Samordning skapar och upprätthåller kontakter med bland annat civilsamhälles-organisationer, församlingar, myndigheter och andra aktörer.
• Stöd och råd, som ger stöd och råd till yrkesverksamma i kommunerna, inklusive samordnare och skolan.
• Utbildning tar fram fortbildningar, anordnar konferenser och seminarium, producerar poddar och på andra sätt leder arbetet i att sprida kunskap.
• Bidrag, som hanterar statsbidrag för förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top