Kistamässan 19-20 mars 2024

Cgi Sverige AB

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

This post is also available in: English (Engelska)

Vi har under en längre tid befunnit oss i en pandemi vilket har påverkat människor över hela världen. Tiden efter pandemin blir en utmaning och även en stor möjlighet till att förändra utefter de erfarenheter vi berikats med.
Hur skulle du vilja att beslut tas mellan myndigheter och hur skulle du vilja att det kommuniceras? Vilka grunder och förutsättningar finns idag för att ta beslut på information från säkra gemensamma källor? Känner du dig trygg i ditt beslutsfattande idag?
Information så som resurshantering, materiel, personal, nulägesbild etc och analys av denna behövs för att ta bra beslut. Inhämtning och spridning av information samt stöd i form av en samlad lägesbild för beslutsfattande är precis det vi har på agendan.
Det är otroligt viktigt att i rollen som beslutsfattare kunna lita på informationen och få stöd i de beslut som måste tas, vilka kan vara rätt obekväma beslut. Beslutsfattaren ska kunna känna trygghet. Då behövs struktur och regelverk som möjliggör och stärker tilltron till informationen samt metodik och tekniskt stöd.

Liksom andra kriser delas hanteringen av pandemins disruptiva kraft in i tre faser som vi på CGI har valt att kalla 3R och indela i – Respond, Rebound och Reinvent. Se länk.

CGI – en av Sveriges största IT-tjänst leverantörer. Vi förstår vikten av att verksamhet och IT-lösningar måste fungera till vardags, i kris och krig.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top