Kistamässan 18-19 mars 2025

Arxlight AB – Fortified to last

ARXLIGHT BEEHIVE – NATO Article 3 Resilience reservkraft

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

This post is also available in: English (Engelska)

ARXLIGHT BEEHIVE – NATO Article 3 Resilience reservkraft för 0,5 – 10 MW (el) med EMP skydd och fortifikation enligt svensk skyddsrumsstandard till samhällskritiska funktioner, som klarar mer än 30 dagars uthållighet och upp till hela årscykler med fossilfri energi från vind, sol och skog, samt LDES (Long Duration Energy Storage) batterisystem och säsongslagring av värme.

Optioner finns för säkrare lagring av vätgasenergi i e-Metanol för 500 – 1.000 timmar som kan överbrygga vinterns långa perioder i nordiskt klimat utan vind, sol och vattenkraft.

Kraftfull lastutjämning till elnätet i fredstid adderar dessutom mycket värdefull samhällsnytta för övergången till fossilfri energi, samt betydande intäkter som kan göra stora delar av investeringen självfinansierad över anläggningens livslängd.

Då alla former av energikonvertering genererar stora mängder värme som kan täcka hela städers behov av fjärrvärme, så tillvaratas denna värme genom direkt leverans av PRIMA fjärrvärme (+80⁰C till +110⁰C) under vintern och med säsongslagring av genererad värme i berggrunden under sommar som sen kan återanvändas under vintern.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top