Kistamässan 19-20 mars 2024

RESÄK CONSULTING

RESÄK CONSULTING

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Hej
Jag heter Rickard Elwing och är yrkesofficer i grunden i januari 2022 startade jag RESÄK CONSULTING.
Med inriktning på säkerhet, beredskap, krishantering.

Jag har lång erfarenhet från försvarsmakten gällande berörda områden är speciellt utbildad militär insatschef MIC som har främsta uppgiften att leda och samverka med civila aktörer och myndigheter vid kriser eller större samhällsstörningar.

Jag konsulterar både mindre och större företag, kommuner och regioner gällande hur man ska försöka arbeta förebyggande och hur man ska agera och kunna förbereda sig på bästa sätt när en kris eller störning i samhället uppstår som påverkar verksamheten.

Med alla elektroniska hjälpmedel och kommunikation som har en naturlig del i ett modernt samhälle försvinner hur agerar vi på bästa sätt för att minska konsekvenserna och hur ska vi agera förebyggande för att kunna bedriva verksamhet i svåra lägen.

Jag har arbetat fram ett koncept där vi samverkar inledningsvis där jag berättar om min verksamhet. Vill man gå vidare så djupintervjuar jag dom olika cheferna som har ansvaret för respektive enhet. Som ger sin syn på vilka friktioner som inträffar för deras verksamhet vid exempelvis ett längre strömavbrott.

Exempel: strömförsörjningen i en kommun försvinner en längre tid 7-10 dygn. Man vet inte om det är störning i nätet eller om någon yttrepåverkan har skett via elnätet av en hackergrupp. Prognosen som ni får av leverantören är att felsökning pågår.

Allt påverkas trygghetslarmen slutar att fungera och journalsystemen ligger nere. Hur är tillgången på kritiska mediciner finns det egna lager med sjukvårdsartiklar.

Storköken har svårt att bedriva verksamhet och leverera mat till skola och omsorg.

Möjligheten för räddningstjänsten och hemvården att tanka sina fordon försvinner. Finns det ett eget beredskapslager av drivmedel i kommunen eller tankar vi på exempelvis preem.

Kommunikationen försvinner efter tre timmar lägger mobilmasterna ner hur säkerställer vi att kommunikationen fungerar i ledningslaget och når ut med information till medborgare. I detta läge fungerar bara fast telefoni.

Skolverksamheten påverkas hur länge kan vi bedriva verksamheten.

Brandlarmen i större samlingslokaler är dessa kopplade mot GSM nät eller kopparlina.

Vattenposter är nu upprättade för hämtning av vatten för medborgarna. Men hur gör vi med hänvisning för avföringshantering ska dessa lämnas in i speciell container vid återvinningen och brännas i ett senare läge.

Värmestugor samt beredskapslager med ved.

Handel och förnödenheter hur ska vi bedriva detta? Kanske ska viss kontanthantering finnas kvar och strävan efter att upphandla avtal med lokala lantbrukaren bör finnas.

Förnödenheter med lång hållbarhet som kan omsättas i egen produktion har vi ett eget lager i form av torra livsmedel.
Hur många medborgare har den hemberedskap som MSB har gått ut med? Om dom inte har detta eller möjlighet vart kommer dom att vända sig.

Frågorna är många och för att möta detta så upprättar jag tillsammans med er en verksamhetsäkerhetsanalys. Där vi fångar upp risker som uppstår i verksamheten när en kris eller störning uppstår. Därefter upprättas en skyddsplan där vi omhändertar riskerna där jag återkopplar med rådgivning samt analys.

Allt är beroende på vilka förutsättningar man har i verksamheten. Med min studie kan man välja att gå vidare med olika åtgärder eller vänta med större investeringar och arbeta vidare med frågorna inom egen organisation.
Exempelvis ska Service och Teknik ha möjligheten att ha ett beredskapslager med drivmedel som omsätts i den egna verksamheten.

Kanske behövs inköp av ett elverk för att strömförsörja vissa känsliga delar av en kommun exempelvis ett äldreboende.

Hur kommunicerar vi samt leder och samordnar verksamheten i kommunen när en kris uppstår.

Studien är i syfte att synliggöra vilka risker som föreligger för verksamheten så att man kan arbeta förebyggande med frågorna samt kunna agera snabbare inledningsvis vid en händelse av kris eller störning.
Detta är en metod som man kan använda när det gäller verksamhet av kommun eller större företag.

Men konsulterar också i övriga frågor som gäller säkerhet, beredskap, krishantering allt efter kundernas önskemål för mer information besök hemsidan www.resak-consulting.se

Välkomna att höra av er vid frågor
Med vänliga hälsningar
RESÄK CONSULTING
Rickard Elwing
Tel: 073 532 74 03
Mail: Resak.consulting@gmail.com
Västra Torsgatan 39
53333 Götene

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top