Reflectil AB

Reflectil AB

This post is also available in: English (Engelska)

Reflectil Sverige AB
Reflectil är ett internationellt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför synbarhetsprodukter för personligt skydd till företag och statliga myndigheter.
Våra huvudsakliga produktområden är kundanpassade plagg med hög synbarhet för professionellt bruk samt Sport och fritid.
Tillverkningen sker i vår fabrik i Portugal samt genom våra partners i Kina.

Vi certifierar alla våra plagg och accessoarer i vårt eget namn, med hjälp av oberoende välkända ackrediterade testinstitut. I vår monter kommer vi att visa vårt kriskoncept för användning då staber går upp i stabsläge. Detta koncept går ut på att säkerställa tydlighet vid internt arbete samt vid yttre samverkan och att veta vem är vem i staben, vilken funktionstillhörighet personen har samt vilken befattning inom funktionen. Allt för att påskynda intern och extern kommunikation samt lösande av uppgift. Inom ramen för detta så har vi med ett flertal Kommuner tagit fram ett ”kit” för just detta. Vi kommer även att visa produkter för:
• Räddningstjänst
• Bevakning/ skydd (Ordningsvakt/ Skyddsvakt/ Väktare)
• Varselväst med ballistiskt skydd (skottsäker)

Markerad produkt

Security vests

Västar för bevakning/ skydd

This post is also available in: English (Engelska)Västar för bevakning och skydd i olika utföranden. Riskanalys samt i vissa fall FAP anger när de olika typerna skall användas (EN ISO20471 klass I, II, III). Se Info folder säkerhet V2 för en beskrivning av produkterna.

Läs mer »

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top