Hunna

This post is also available in: English (Engelska)

Hunna är ett svenskt bolag med strikt kontrollerad utveckling och produktion i Sverige. Vårt USB-saniteringssystem skyddar IT-system där portabel media används.

Inom bolaget finns många års erfarenhet av säker utveckling, sårbarhetsforskning, penetrationstestning, reverse engineering, forensisk analys, exploit-utveckling, och avancerade angreppsmetoder för kvalificerad testning, så väl som informationssäkerhet och riskhantering.

Med det här som bakgrund är vårt bolag perfekt positionerat för att förstå och arbeta med säkerhetskrav och utveckla produkter som gör skillnad.

Vi hjälper er hantera informationssäkerhetsrisker associerade med portabel media såsom skadlig kod och hårdvarubaserade angrepp – hot som kan resultera i informationsläckage, systembortfall och manipulerad information.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan stå till tjänst.

Markerad produkt

Hunna USB-saniteringssystem

This post is also available in: English (Engelska)Vårt USB-saneringssystem skyddar IT-system vid användning av portabel media. Hjärtat i systemet består av en terminal som utformats för att skydda IT-system från infektion av skadlig kod. Genom att importera filer från osäkra källor via terminalen kommer risker förknippade med skadlig kod som sprids via bärbara medier, oavsett om den sprids omedvetet eller med avsikt att göra skada att minskas. Terminalen kan konfigureras med olika filter beroende på användarscenario: – Antivirus – CDR, Content Disarm and Reconstruct – Manifest – Vitlista CDR-filter används ofta i miljöer där en sambanssamordnare importerar data och är ett utomordentligt bra verktyg för att reducera risker associerade med attacker som sker via vanliga dokumentfilformat. Skyddet fungerar genom att filer kontrolleras och byggs om enligt tillverkarens specifikation för filformatet. På motsatt sätt är Manifest-filtret teknikerns bästa vän genom sitt fokus på att minska risker förknippade med olika typer av attacker i tredjeparts mjukvaruuppdateringar. Genom att använda kvalitetssäkrade uppdateringar kan en tekniker lägga mer tid på sina huvuduppgifter i stället för att lägga värdefull tid på att utföra dessa kontroller för hand. Terminalen finns i olika versioner anpassade för: – industrin – miljöer med krav på hög säkerhet (godkänd för att skydda system upp till TOP SECRET) – miljöer som kräver Tempest Level A-certifierade produkter Fullt implementerat säkerställer systemet att dina kritiska informationssystem endast accepterar media som har kontrollerats av dina individuella Hunna-terminaler.

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top