Kistamässan 19-20 mars 2024

Frivilliga Försvarsorganisationer FOS

Frivilliga Försvarsorganisationer FOS

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Sveriges frivilligförsvar består av 18 frivilliga försvarsorganisationer som stödjer samhället vid kriser, höjd beredskap och krig. Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) är ett nätverk för samverkan och gemensamma aktiviteter mellan organisationerna.
De av regeringen utpekade frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till ökad förmåga inom de prioriterade områden som MSB har identifierat. De har också till uppgift att förmedla viktig information från ansvariga aktörer till allmänheten inom krisberedskapen och totalförsvaret.
Vid stora eller långvariga samhällsstörningar kan organiserade, utbildade och övade frivilliga vara en resurs som skapar uthållighet när ordinarie resurser inte räcker till. Samhällets sårbarhet minskar när fler engagerar sig för vår gemensamma trygghet och säkerhet.
Vi kan idag bidra med resurser inom till exempel säkerhet, infrastruktur, transporter, stabsstöd och kommunikation. Det är kompetenser som hjälper myndigheterna att skapa redundans i sin kris- och krigsorganisation. Våra förbereda och utbildade medlemmar förstärker ordinarie organisation och skapar därmed uthållighet när krisen behöver hanteras dygnet runt och över lång tid.
Inom ramen för 2.4 krisberedskap utbildar och övar vi medlemmar mot befattning inom totalförsvaret.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top