Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå).
CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd och kvalitetssäkrad kunskap till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

CVE har fyra huvuduppgifter:
1. Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
2. Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
3. Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
4. Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

CVE ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top