AFRY

This post is also available in: English (Engelska)

Genom AFRYs expertis inom samhällssäkerhet och resiliens bidrar vi till att bygga hållbara och resilienta samhällen. Det gör vi genom att öka förmågan hos våra kunder och samarbetspartners att hantera olika händelser – allt från lokala olyckshändelser till större samhällsstörningar. Med den ökade förmågan höjs motståndskraften och möjligheten för snabb återhämtning som anpassas efter det förändrade läget i en snabbt föränderlig omvärld.

Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top

När krisen kommer

– Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Extrainsatt seminarie med begränsat antal platser

När? 31 maj 13.00-15.00 (Mingel 13.00-13.30, seminarium 13.30-15.00)

Plats? Medelhavsmuseet i Stockholm