Kistamässan 18-19 mars 2025

Mötesplats Samhällssäkerhet är äntligen tillbaka!

_34A0039

Mötesplats Samhällssäkerhet är äntligen tillbaka!

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Behovet av att kunna mötas för att utveckla Sveriges krisberedskap är stort. Den 19-20 mars 2024 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka.

2024 är vårt fokus “Att gå från ord till handling“
Under kommande Mötesplats Samhällssäkerhet ställer vi oss frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Konferensprogrammet är framtaget i ett nära samarbete med relevanta aktörer och ger dig som konferensdeltagare möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av nyheter och trender samt lyssna till praktikfall. Innehållet i konferensprogrammet är nu mer aktuellt än någonsin och tillsammans med dig och dina kollegor skapar vi Sveriges absolut viktigaste mötesplats.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top