Kistamässan 18-19 mars 2025

Freddy Jönsson Hanberg berättar mer om programspåret “Försörjningsförmåga”

Freddy Jönsson Hanberg om spåret "Försörjningsförmåga"

Vi har pratat med Freddy Jönsson Hanberg, Head of Strategic Advice hos MW Group,
som är ansvarig för spåret “Försörjningsförmåga”. Läs mer om hans tankar här nedan. 

Vad vill du att man ska få med sig från ditt spår?

Försörjningsförmåga handlar inte bara om hur Sverige skall klara försörjningen i krig eller vid allvarliga säkerhetspolitiska kriser utan även i fred då samhällsstörningar kan uppstå på grund av pandemi, extremväder eller störningar i de globala försörjningskedjorna orsakat av handelskrig eller olyckor.

Alla samhällsaktörer måste bidra till försörjningsförmågan, inte bara myndigheterna. Här spelar innovation en mycket viktig roll. Framtidens hot, risker och sårbarheter ser inte alltid ut som gårdagens. Nya teknologier tillkommer och landskapet förändras. Detta programspår tittar särskilt på hur teknikutveckling bidrar till försörjningsförmåga.

Hur har processen sett ut med att komma fram till spårets innehåll?

Jag har mer än 30 års erfarenhet av riskhantering och försörjning. Jag har arbetat i Försvarsmakten med logistik och med totalförsvarets utveckling. Jag har ett mycket omfattande nätverk på det aktuella området och har använt det för att hitta relevanta och spännande föredragshållare.

En viktig del är regeringens utredare Birgitta Böhlin som skall utreda nationell samordning av försörjningsberedskap, en utredning som pågår och beräknas vara klar nästa år. Även MSB har aktualiserat frågan genom att ge ut skriften ”Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap.”

Vilka är ditt spår främst riktat till?

Programspåret riktar sig till alla som arbetar med risk- och krishantering både i privat och offentlig sektor. Varu- och energiförsörjning är förutsättningen för all annan verksamhet så även om man inte arbetar med frågorna dagligen så är det viktigt att förstå hur dessa frågor påverkar den egna verksamheten.

Extra viktigt är det för de som ansvarar för beredskapsplanering i kommuner, regioner och statliga myndigheter och företag inom energi, transport och logistik.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top