Kistamässan 18-19 mars 2025

Svante Werger om programspåret “Samordning och helhet”

Svante Werger om spåret "Samordning och helhet"

Vi har pratat med Svante Werger, särskild rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som är ansvarig för spåret “Samordning och helhet”. Läs mer om hans tankar här nedan. 

Vad vill du att man ska få med sig från ditt spår?

Jag vill att man ska få en tydligare bild av hur arbetet med krisberedskap och civilt försvar hänger ihop – hur helheten ser ut och hur vi kan få till en bra samordning så att vi arbetar mot samma mål. Jag vill också att man ska se att det kan finnas olika helheter och sammanhang att förhålla sig till, och att det finns olika sätt att gripa sig an en bred och komplex uppgift.

Hur har processen sett ut med att komma fram till spårets innehåll?

Jag har dels försökt fånga viktiga utredningar och andra utvecklingsprocesser, dels försökt lyssna in vilka frågor som rör sig bland dem som arbetar med krisberedskap och civilt försvar. Min bild är att de flesta vill se sin del i ett större sammanhang, en större helhet.

Vilka är ditt spår främst riktat till?

I första hand riktar sig spåret till alla som arbetar med att stärka sin organisation inför kriser och höjd beredskap, och som är angelägna om att Sverige har en samlad förmåga att möta olika slags kriser och samhällsstörningar – inklusive ett väpnat angrepp. Självklart hoppas jag att seminarierna också ska vara intressanta även för dem som bara är allmänt nyfikna.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top