Tre snabba med MSBs Kommunikationsdirektör
Morgan Olofsson​

Morgan Olofsson​, Kommunikationsdirektör, MSB
Morgan Olofsson​, kommunikationsdirektör, MSB
MSB är partners till Mötesplats Samhällssäkerhet

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?
Sällan har det varit så mycken erfarenhet att dela om hur vi gör samhället säkrare givet såväl pandemin som totalförsvarsövning 2020 och annat. Och sällan har behovet varit så stort givet att pandemin fortfarande har oss i sitt grepp.

Vad kan deltagarna förvänta sig av 2021 års Mötesplats Samhällssäkerhet?
Att lära av andra för att bli starkare i den egna beredskapen. Därtill att få vara med om ett av de större försöken i Sverige att hålla en digital konferens – också det något vi alla har att lära av för att bli bättre på att hantera sådana här utmaningar. Jag pratade med inrikesminister Mikael Damberg här om dagen och vi konstaterade att vi människor just nu riskerar att bli dummare, då vi möter varandra allt för sällan och därför få mindre inspel från varandra. Det gör att det här tillfället faktiskt kan bidra till att råda bot och ge kunskap och inspiration.

Vilka är de tre viktigaste lärdomarna, som du tar med dig från din yrkesroll som kommunikationsdirektör för MSB under året 2020?
Att våga. Att vara snabb. Och att de hänger ihop. När vi är snabba finns alltid risken för kritik, men det är bättre att vara snabb och ibland göra fel som får rättas till än att inte göra något. Som kommunikatör så ser jag också hur kommunikation blir allt viktigare eller kanske snarare insikten ökar om att kommunikation är så viktig. I brist på vaccin har vi under 2020 haft just kommunikation som förebyggande åtgärd: Tvätta händerna, stanna hemma och så vidare.

Andra artiklar som kan intressera dig

Morgan Olofsson​, Kommunikationsdirektör, MSB

Tre snabba med MSBs kommunikationsdirektör Morgan Olofsson

Ett omvälvande år har lidit mot sitt slut. MSBs kommunikationsdirektör berättar om de tre viktigaste lärdomarna från året, varför det är viktigt att delta på Mötesplats Samhällssäkerhet samt vad du kan förvänta dig från årets upplaga av mötesplatsen. Intressant läsning!

Läs mer »
Försvarsutbildarna-provtagning

Frivilliga ger stöd under pandemin

Utbudet av kurser och utbildningar under 2020, minskade drastiskt. Istället har Försvarsutbildarnas medlemmar kommit till stor användning ute i verkligheten. Försvarsutbildaren Mariana Hägg arbetar till vardags på Samtrans. När de fick uppdraget att ansvara för Gävleregionens lokala i coronaprovtagningar, kändes det naturligt för henne att börja rekryteringsarbetet av 40 provtagare med att gå igenom sina listor på Försvarsutbildarnas medlemmar.

Läs mer »
Scroll to Top