"Krisen" är alltid steget före oss

Minou Sadeghpour, ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen, Sigtuna kommun

Mötesplats Samhällssäkerhet har förmånen att få presentera ledningsstrategen och stabchefen Minou Sadeghpour som en av sina ambassadörer. Nedan finner du en kort intervju med henne där du bland annat får höra vilka lärdomar hon gjort i sin yrkesroll 2020. 

Vad ser du mest fram emot i din yrkesroll det kommande året?
Jag ser fram emot att delta i en samhällsutveckling som går i rätt riktning. Kriser och frågan om hur vi bygger trygga och robusta samhällen kommer aldrig att sluta vara aktuell men verktygen för att hantera frågan kan bara bli bättre. Här tror jag att 2020  kommer att föra med sig innovativa lösningar för ett säkrare Sverige.

Varför tycker du att det är viktigt att ta del av Mötesplats Samhällssäkerhet för att skapa ett säkrare Sverige?
Det är viktigt av flera skäl. Men framförallt för att dela erfarenheter och tankar kring hur vi blir bättre och starkare tillsammans. Utmaningarna på området blir inte färre och stundtals tycker jag att det kan kännas som att ”krisen” alltid ligger steget före oss. Men oavsett om vi pratar krisberedskap och samhällets motståndskraft eller samhället i gråzon och krig (som dessutom är Mötesplatsen teman) så är jag övertygad om att mötet i frågan blir avgörande för allas vårt gemensamma slutmål dvs ett säkrare Sverige.

Vilka tre främsta lärdomar har du gjort i din yrkesroll år 2020?
För det första, ta inget för givet. Pandemin slog från en dag till en annan omkull det som är så lätt att ta för givet tex mötet mellan oss människor. Den andra lärdomen är arbetet för ett säkrare Sverige aldrig får avstanna, en pågående pandemi utesluter inte att andra kriser inträffar. Den tredje lärdomen är att processen kring civilt försvar inte alltid är enkel och måste bli mer inkluderande. 

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top