Kistamässan 18-19 mars 2025

“Krisen” är alltid steget före oss

Minou Sadeghpour, ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen, Sigtuna kommun

Vad ser du mest fram emot i din yrkesroll det kommande året?
Jag ser fram emot att delta i en samhällsutveckling som går i rätt riktning. Kriser och frågan om hur vi bygger trygga och robusta samhällen kommer aldrig att sluta vara aktuell men verktygen för att hantera frågan kan bara bli bättre. Här tror jag att 2020  kommer att föra med sig innovativa lösningar för ett säkrare Sverige.

Varför tycker du att det är viktigt att ta del av Mötesplats Samhällssäkerhet för att skapa ett säkrare Sverige?
Det är viktigt av flera skäl. Men framförallt för att dela erfarenheter och tankar kring hur vi blir bättre och starkare tillsammans. Utmaningarna på området blir inte färre och stundtals tycker jag att det kan kännas som att ”krisen” alltid ligger steget före oss. Men oavsett om vi pratar krisberedskap och samhällets motståndskraft eller samhället i gråzon och krig (som dessutom är Mötesplatsen teman) så är jag övertygad om att mötet i frågan blir avgörande för allas vårt gemensamma slutmål dvs ett säkrare Sverige.

Vilka tre främsta lärdomar har du gjort i din yrkesroll år 2020?
För det första, ta inget för givet. Pandemin slog från en dag till en annan omkull det som är så lätt att ta för givet tex mötet mellan oss människor. Den andra lärdomen är arbetet för ett säkrare Sverige aldrig får avstanna, en pågående pandemi utesluter inte att andra kriser inträffar. Den tredje lärdomen är att processen kring civilt försvar inte alltid är enkel och måste bli mer inkluderande. 

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top