"Krisen" är alltid steget före oss

Minou Sadeghpour, ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen, Sigtuna kommun

Mötesplats Samhällssäkerhet har förmånen att få presentera ledningsstrategen och stabchefen Minou Sadeghpour som en av sina ambassadörer. Nedan finner du en kort intervju med henne där du bland annat får höra vilka lärdomar hon gjort i sin yrkesroll 2020. 

Vad ser du mest fram emot i din yrkesroll det kommande året?
Jag ser fram emot att delta i en samhällsutveckling som går i rätt riktning. Kriser och frågan om hur vi bygger trygga och robusta samhällen kommer aldrig att sluta vara aktuell men verktygen för att hantera frågan kan bara bli bättre. Här tror jag att 2020  kommer att föra med sig innovativa lösningar för ett säkrare Sverige.

Varför tycker du att det är viktigt att ta del av Mötesplats Samhällssäkerhet för att skapa ett säkrare Sverige?
Det är viktigt av flera skäl. Men framförallt för att dela erfarenheter och tankar kring hur vi blir bättre och starkare tillsammans. Utmaningarna på området blir inte färre och stundtals tycker jag att det kan kännas som att ”krisen” alltid ligger steget före oss. Men oavsett om vi pratar krisberedskap och samhällets motståndskraft eller samhället i gråzon och krig (som dessutom är Mötesplatsen teman) så är jag övertygad om att mötet i frågan blir avgörande för allas vårt gemensamma slutmål dvs ett säkrare Sverige.

Vilka tre främsta lärdomar har du gjort i din yrkesroll år 2020?
För det första, ta inget för givet. Pandemin slog från en dag till en annan omkull det som är så lätt att ta för givet tex mötet mellan oss människor. Den andra lärdomen är arbetet för ett säkrare Sverige aldrig får avstanna, en pågående pandemi utesluter inte att andra kriser inträffar. Den tredje lärdomen är att processen kring civilt försvar inte alltid är enkel och måste bli mer inkluderande. 

Andra artiklar som kan intressera dig

Morgan Olofsson​, Kommunikationsdirektör, MSB

Tre snabba med MSBs kommunikationsdirektör Morgan Olofsson

Ett omvälvande år har lidit mot sitt slut. MSBs kommunikationsdirektör berättar om de tre viktigaste lärdomarna från året, varför det är viktigt att delta på Mötesplats Samhällssäkerhet samt vad du kan förvänta dig från årets upplaga av mötesplatsen. Intressant läsning!

Läs mer »

“Krisen” är alltid steget före oss

“Krisen” är alltid steget före oss Minou Sadeghpour, ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen, Sigtuna kommun Mötesplats Samhällssäkerhet har förmånen att få presentera ledningsstrategen och stabchefen

Läs mer »
Scroll to Top