Vi går mot ett mer och mer automatiserat och digitaliserat samhälle. Våra företag, fabriker, processer och hem går in i en ny tidsanda. Men vad innebär det? Samtidigt som vi förenklarar vår vardag så blir vi också mer sårbara.

Det mesta i vår omgivning är idag uppkopplat digitalt men vad händer när hela, just det, hela systemet slutar fungera eller börjar ”jobba på egen hand”? Någon hackar systemen för rulltrappan i tunnelbanan och den går plötsligt dubbel så fort, trafikljusen står alla på rött, inga bankkort fungerar och mobilnätet ligger nere samtidigt som flygledartornets skärmar visar u-båtar i stället för flygplan? Din digitala dammsugare filmar vad som pågår i sovrummet och lägger ut det på internet och ditt kylskåp beställer mat för 1000 personer, ja listan kan göras lång.

Frågan är om vi inser vår egen sårbarhet och hur skyddar vi oss. Hur säkra är våra lösenord och hur skyddar vi dem.

Möjligheterna är oändligt stora men det medför risker. Vi kommer att fortsätta förenkla vår vardag och vårt arbete men vi måste ta med i beräkning att vi även blir påverkbara i samband med detta. Inte bara kan vi rent fysiskt påverkas av störande dysfunktionella system men vi kan även påverkas att tänka och agera i vissa riktningar beroende på den information vi matas med via våra egna digitala källor.

Om kylskåpet känner av vad som finns i det och börjar beställa på egen hand så kan det manipuleras så att beställningen går ut till butik när det är 70% kvar i en förpackning i stället för 90%, allt för att öka försäljning. Samma sak på ett företag vad gäller lagersaldo. Men hur ser det ut med hur vi påverkas av ”nyheter” och vad är nyheter idag jämfört med för 20 år sedan? Vårt så kallade nyhetsflöde kommer idag mycket ifrån social medier och dessa styrs av annonser och olika typer av algoritmer som bestämmer vad vi skall matas med när vi läser om vännernas katter och senaste lunchmat. Vi har redan sett hur politiken kan styras/påverkas av internet och social medier. Hur vi tänker ”källkritik” blir viktigare och viktigare.

Vill vi stoppa utvecklingen? Nej, definitivt inte! Vi måste dock öka medvetandet om hur vi kommer att påverkas och hur vi faktiskt redan idag påverkas av digitaliseringen. Vi har alla ett ansvar för vår egen digitala sfär och skydd mot manipulation och påverkan.

Vi har enorm möjlighet i att utveckla nya tjänster och så även affärsmodeller i samband med digitalisering. Vi skapar nya tjänster på det digitala och fysiskt planet varje dag. Vi måste komma ihåg att digitalisering inte kan ske utan människor.

Detta är en av de frågor jag är engagerad med i den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS – Swedish Association of Civil Security, då jag vill vara med att påverka för bättre samarbete mellan myndigheter och företag samt för bättre affärer. På Mötesplats Samhällssäkerhet ser jag fram emot många spännande samtal om hur vi gemensamt säkrar det svenska samhället.

Gustaf-Wilhelm Hellstedt, styrelseledamot, SACS

Andra artiklar som kan intressera dig

Försörjningsberedskap i Fokus: En Intervju med Freddy Jönsson Hanberg

I takt med att världen ställs inför en rad globala utmaningar, blir frågan om försörjningsberedskap och förmåga alltmer relevant. I samband med Beredskapsveckan satte vi oss ner med Freddy Jönsson Hanberg, Styrelseordförande för Totalförsvarsstiftelsen och spåransvarig på Mötesplats Samhällssäkerhet, för att diskutera dessa centrala ämnen.

Läs mer »

Mötesplats Samhällssäkerhet är äntligen tillbaka!

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Behovet av att kunna mötas för att utveckla Sveriges krisberedskap är stort. Den 19-20 mars 2024 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka.

Läs mer »

Mötesplats Samhällssäkerhet 2023 behöver tyvärr ställas in

Inför Mötesplats Samhällssäkerhet hade vi en ambition att göra mötesplatsen till ett årligt event. Tyvärr behöver vi, på grund av det ansträngda samhällsläget, backa på denna höjda ambitionsnivå. Mötesplatsen ställs därmed in 2023 och vi ser istället fram emot att ses igen 2024.

Läs mer »
Scroll to Top