Vi går mot ett mer och mer automatiserat och digitaliserat samhälle. Våra företag, fabriker, processer och hem går in i en ny tidsanda. Men vad innebär det? Samtidigt som vi förenklarar vår vardag så blir vi också mer sårbara.

Det mesta i vår omgivning är idag uppkopplat digitalt men vad händer när hela, just det, hela systemet slutar fungera eller börjar ”jobba på egen hand”? Någon hackar systemen för rulltrappan i tunnelbanan och den går plötsligt dubbel så fort, trafikljusen står alla på rött, inga bankkort fungerar och mobilnätet ligger nere samtidigt som flygledartornets skärmar visar u-båtar i stället för flygplan? Din digitala dammsugare filmar vad som pågår i sovrummet och lägger ut det på internet och ditt kylskåp beställer mat för 1000 personer, ja listan kan göras lång.

Frågan är om vi inser vår egen sårbarhet och hur skyddar vi oss. Hur säkra är våra lösenord och hur skyddar vi dem.

Möjligheterna är oändligt stora men det medför risker. Vi kommer att fortsätta förenkla vår vardag och vårt arbete men vi måste ta med i beräkning att vi även blir påverkbara i samband med detta. Inte bara kan vi rent fysiskt påverkas av störande dysfunktionella system men vi kan även påverkas att tänka och agera i vissa riktningar beroende på den information vi matas med via våra egna digitala källor.

Om kylskåpet känner av vad som finns i det och börjar beställa på egen hand så kan det manipuleras så att beställningen går ut till butik när det är 70% kvar i en förpackning i stället för 90%, allt för att öka försäljning. Samma sak på ett företag vad gäller lagersaldo. Men hur ser det ut med hur vi påverkas av ”nyheter” och vad är nyheter idag jämfört med för 20 år sedan? Vårt så kallade nyhetsflöde kommer idag mycket ifrån social medier och dessa styrs av annonser och olika typer av algoritmer som bestämmer vad vi skall matas med när vi läser om vännernas katter och senaste lunchmat. Vi har redan sett hur politiken kan styras/påverkas av internet och social medier. Hur vi tänker ”källkritik” blir viktigare och viktigare.

Vill vi stoppa utvecklingen? Nej, definitivt inte! Vi måste dock öka medvetandet om hur vi kommer att påverkas och hur vi faktiskt redan idag påverkas av digitaliseringen. Vi har alla ett ansvar för vår egen digitala sfär och skydd mot manipulation och påverkan.

Vi har enorm möjlighet i att utveckla nya tjänster och så även affärsmodeller i samband med digitalisering. Vi skapar nya tjänster på det digitala och fysiskt planet varje dag. Vi måste komma ihåg att digitalisering inte kan ske utan människor.

Detta är en av de frågor jag är engagerad med i den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS – Swedish Association of Civil Security, då jag vill vara med att påverka för bättre samarbete mellan myndigheter och företag samt för bättre affärer. På Mötesplats Samhällssäkerhet ser jag fram emot många spännande samtal om hur vi gemensamt säkrar det svenska samhället.

Gustaf-Wilhelm Hellstedt, styrelseledamot, SACS

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top