Kistamässan 18-19 mars 2025

Vem ställer upp frivilligt?

I Västerås stad gjordes 2022 en extrasatsning på civilt försvar och ansvarig tjänsteperson, Riskingenjör Johan Ahlström berättar mer om detta. Arbetet med civilt försvar omfattar även frivilliga förstärkningsresurser och ansvarig avdelningschef för Operativa avdelning, Andreas Weiborn tar oss igenom planering, implementering och drift av samarbetet.

Scroll to Top