Kistamässan 18-19 mars 2025

Vad är det som driver dig?

För ett effektivt civilt försvar är samverkan på flera nivåer mellan stat, regioner och kommuner nödvändig såväl som samverkan med näringslivet och andra organisationer. En samverkan som till syvende och sist bygger på individers intresse och uthålliga arbete. Vilka är drivkrafterna hos de personer som med kraft driver frågorna framåt? Och hur skapar vi engagemang i vår egen organisation för att ta oss från ord till handling? Vi tar avstamp i forskningen om engagemang och resonerar sedan med två högst engagerade personer från branschen.

Scroll to Top