Kistamässan 18-19 mars 2025

Minou Sadeghpour

Minou Sadeghpour

Head of Public Affairs och Seniorkonsult, 4C Strategies

Minou arbetar idag som Head of Public Affairs och Seniorkonsult på 4C Strategies tillika Subject Matter Expert totalförsvar. Med en bakgrund inom organisationer som Folk och Försvar, Regeringskansliet och från kommunal verksamhet bär hon med sig en gedigen kunskap om civila beredskapsfrågor och svenskt totalförsvar. Hon har en förmåga att lyfta komplexa frågor så att alla kan förstå kontexten, oavsett om hon deltar i säkerhetspolitiska panelsamtal, modererar debatter eller skriver artiklar på ämnet. Hon ger uttryck för att det rådande säkerhetslandskapet ställer stora krav på kvalificerade och inkluderande samtal om Sveriges säkerhet.

Scroll to Top