Kistamässan 18-19 mars 2025

Branschernas syn på försörjningsberedskap

De aktörer som i slutänden skall säkerställa försörjningsberesdskapen återfinns i första hand i det privata näringslivet. Vi har därför bjudit in ett flertal branschorganisationer i syfte att låta dem resonera om hur regeringens beslut och myndigheternas styrningar kommer att påverka branschen. Dessutom är det sannolikt att branschens företrädare har många kloka förslag på hur försörjningsberedskapens utmaningar kan hanteras. Vad kan näringslivet tillföra? Vad önskar man sig från regeringen och myndigheterna?

Scroll to Top