Moderatorer

Här kan ni läsa mer om mötesplatsens moderatorer

Cecilia Uneram

Cecilia är ingenjören som gärna jobbar med både människor och teknik. Utveckling står i fokus och hon vill göra saker säkrare, tryggare, enklare och mer hållbara. Cecilia har arbetat som lärare på Räddningsverket och varit räddningschef, kommunikationschef och kultur-, fritid- och turismchef. Hon har även erfarenhet från internationella hjälpinsatser i bland annat Thailand och Nepal samt från nationella kriser såsom förra sommarens skogsbränder.

Ella Kilim

Ella arbetar sedan 2017 på Fortifikationsverket som ledningsstöd. Hon har tidigare varit försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholm och chef för enheten för samhällsskydd och beredskap. Hon har också arbetat inom polisen på underrättelsesidan och på Storstockholms brandförsvar med kommunala säkerhetsfrågor. En av Ellas hjärtefrågor är frivilliga organisationer i kris och höjd beredskap och hon har varit engagerad i Svenska försvarsutbildarna som vice förbundsordförande. Ella är statsvetare med magister i internationell politik med inriktning på Balkankonflikten.

Emma Nordwall

Emma är räddningschef i Hässleholms kommun, Skånes största kommun till ytan. Tidigare biträdande förbundsdirektör i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst som inkluderar fyra kommuners räddningstjänster. Under sommaren 2018 var Emma MSBs sakkunniga och ansikte utåt i media för den nationella prioriteringen av resurser i MSBs stab i Stockholm. Uppdraget bidrog därför till att Emma även deltog i MSBs projekt och regeringsuppdrag för skogsbrandberedskapen inför sommaren 2019. Emma har fem års erfarenhet som konferensanordnare och moderator i brandskyddsföreningens regi och drivs av ett stort intresse för krisberedskap samt räddningstjänstens uppdrag, utveckling och framtid.

Henrik Larsson

Henrik har sedan 2011 arbetat på MSB med både krisberedskap och räddningstjänstfrågor. I nuläget har Henrik ansvaret för MSBs arbete med räddningstjänst under höjdberedskap och arbetet med att ta fram ett enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunalräddningstjänst. Han har haft olika roller både som handläggare och som enhetschef. Henrik har sedan tidigare erfarenhet från kommunalt säkerhetsarbetet genom att tidigare jobbat som säkerhetssamordnare i Arvika kommun och i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Henrik är utbildad yrkesofficer där han slutade som major och har tidigare varit hemvärnsbataljonschef.

Kristoffer Alm Dahlin

Idag arbetar jag som frivilligsamordnare på MSB. Jag har tidigare jobbat som journalist och kommunikatör på bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Folke Bernadotteakademin och Folk och Försvar. På MSB har jag haft förmånen att arbeta med både operativa och kapacitetsbyggande frågor. I dag arbetar jag främst med frivilliga försvarsorganisationer och att skapa så bra förutsättningar som möjligt för deras engagerade medlemmar att bidra till samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

Morgan Olofsson

Morgan Olofsson arbetade i över 20 år som journalist. Han har jobbat på Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Sveriges Radios Ekoredaktion, men främst på Sveriges Television där han var korrespondent i Ryssland och USA samt chef för Rapport. Han har också varit kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och Svenska Röda Korset. Utöver en examen i journalistik har han också en fil mag i företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap. Morgan drivs av tron på kommunikation som ett verktyg för demokrati.

Sofia Skoglund

Jag är brandingenjör vid Sörmlandskustens räddningstjänst och arbetar med förebyggande brandskydd, krisberedskap och operativt som brandbefäl. Har arbetat med att utveckla och stärka krisberedskapen i sju kommuner, främst genom risk- och sårbarhetsanalyser, övning och utbildning av krisledningsorganisationer samt tagit fram metoder för kontinuitetsplanering i kommunal verksamhet. Min drivkraft för att arbeta med trygghets- och beredskapsfrågor  i offentlig sektor är att jag får hjälpa människor och göra skillnad; både i en rådgivande roll för individer men även som myndighet gentemot stora aktörer i samhället.

Svante Werger

Svante Werger har arbetat med frågor som rör civilt försvar, krisberedskap och skydd mot olyckor i mer än 20 år på central myndighetsnivå. Innan han kom in i myndighetsvärlden arbetade han som journalist och ledarskribent vid exempelvis Expressen och Göteborgs-Posten. Svante har varit informationschef vid Överstyrelsen för civil beredskap och Krisberedskapsmyndigheten och kommunikationsdirektör vid MSB. Under åren 2017-2019 var Svante MSB:s expert i Försvarsberedningen, och han har även medverkat i andra statliga utredningar. Sedan januari 2019 är han särskild rådgivare till MSB:s generaldirektör.

man

Victor Canvert

Mer information kommer.

Scroll to Top