Mattias Wallén

Biografi

Mattias är civilingenjör och har 20 års erfarenhet av arbete med it- och informationssäkerhet, hot mot kritisk infrastruktur, samt operationsanalys inom Försvarsmakten och FOI. Mattias är sedan oktober 2018 chef för affärsenheten cybersäkerhet på Scandinavian Risk Solutions (SRS).

Mattias var under tiden 2013-2018 chef för den enhet som kartlade yttre hot mot Sveriges informations- och cybersäkerhet samt industriella kontrollsystem inom den Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (Must), dessförinnan har han arbetat med analyser av informationsoperationer, modellering och simulering. Mattias har arbetat i flera olika projekt med bland annat Försvarsmakten, FRA, Säpo och MSB.

Säkerhetsbolaget SRS

 

Scroll to Top