Säkra system

I offentliga verksamheter har flera exempel uppdagats där den digitala säkerheten för samhällsviktig information brustit. Att upphandla säkra digitala tjänster är ofta komplext och enskilda leverantörers trovärdighet och avsikter är också föremål för kritisk internationell och nationell debatt. Om inte de negativa exemplen ska upprepas behöver medvetenheten och kunskapen om gällande lagstiftning öka.

Scroll to Top