Kistamässan 18-19 mars 2025

Gunilla Glasare

Sveriges kommuner och regioner – nu partner till Mötesplats Samhällssäkerhet!

Vi är glada att välkomna Sveriges kommuner och regioner, SKR, som ny partner inför årets Mötesplats Samhällssäkerhet! Samarbetet syftar till att främja samverkan på alla nivåer för ett effektivt civilt försvar, med fokus på allmänheten och individens roll. I en tid där globala och nationella utmaningar ställer höga krav på vårt samhälles beredskap och motståndskraft, är frågan om optimering av samarbetet mellan kommuner, regioner och myndigheter mer relevant än någonsin.

Vi fick möjlighet att byta några ord med Gunilla Glasare, strategiskt ansvarig för civilt försvar inom SKR, om hur samarbete mellan kommuner, regioner och myndigheter kan optimeras för att stärka det civila försvaret och öka allmänhetens delaktighet i detta arbete. “Vårt samhälle behöver vara igång också vid kris och krig. Kommuner och regioner planerar, investerar och övar för att bygga upp vårt lands civila försvar. Många samarbetar och lär av varandra, även med länsstyrelserna, det militära försvaret och andra myndigheter. Ju mer kommuner och regioner involveras i planeringar och övningar så tas den lokala kompetensen till vara. Det behövs i skarpt läge.”

För att stödja landets kommuner har SKR tagit fram Trappan, en digital exempelsamling med konkreta tips om hur kommunen kan utveckla och förbättra det civila försvaret.

Samverkan för civilt försvar
Hur kan då samarbetet mellan kommuner, regioner och myndigheter optimeras ytterligare för att stärka det civila försvaret?

“Precis som Försvarsberedningen och många andra fört fram menar SKR att det krävs rejäla insatser från staten för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar att bygga upp Sveriges civila försvar. Bara att säkerställa tillgång till rent vatten, reservkraft till vitala verksamheter samt grundläggande vård i kristid handlar om investeringar för miljardbelopp”

Gunilla Glasare framhäver vikten av att inte enbart fokusera på de militära aspekterna av försvar. Hon poängterar, “Ett starkt civilt försvar bidrar också till en stark försvarsvilja och är avskräckande för den eller dem som skulle vilja angripa vårt land. Kriget i Ukraina visar med all tydlighet på detta. När det vardagliga livet ges förutsättningar att fungera – med arbete, förskola, besök i bibliotek och teatrar samt aktiviteter som idrott och dans – så stärks människors moral och motståndskraft. Sveriges säkerhet och motståndskraft bygger därför lika mycket på ett starkt civilt försvar som på det militära försvaret.”

Värdet av Mötesplatsen
Mötesplats Samhällssäkerhet är en viktig arena för SKR att lyfta fram lokala perspektiv, behov och kompetenser för en bred målgrupp. “Det ger oss ännu bättre förutsättningar för en nationell samverkan om starkt civilt försvar” avslutar Glasare.

Med SKRs engagemang och deltagande i Mötesplats Samhällssäkerhet, markerar vi ett viktigt steg framåt i arbetet med att förbättra Sveriges beredskap och motståndskraft. Genom att samla nyckelaktörer under ett och samma tak, skapar vi förutsättningar för en mer sammanhängande och effektiv strategi för civilförsvar som inte bara hanterar dagens utmaningar utan också rustar oss för framtiden.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top