Kistamässan 18-19 mars 2025

Jordglob

Reflektioner från Hanaholmen Initiative Summit 2023

Denna vecka hade delar av teamet bakom Mötesplats Samhällssäkerhet äran att delta i Hanaholmen Initiative Summit. Vi är djupt tacksamma för chansen att engagera oss i vitala diskussioner om samhällssäkerhet, när behovet är alltmer kritiskt.

I en tid med radikalt förändrade säkerhetsförhållanden och pressade offentliga finanser är det brådskande och finns en växande efterfrågan på att utveckla nya samarbetsmodeller inom alla sektorer från regering till samhället i stort.

Summitens fokus låg på svenskt-finskt och nordiskt samarbete som en drivkraft för att förstärka motståndskraften och utveckla innovativa lösningar inom civilförsvaret. Vi fick en inblick från kriget i Ukraina och hur man säkrar kritisk infrastruktur under Rysslands illegala invasion. Dessutom fick vi en uppdatering om Natos arbete inom civilförsvar, baserat på resultaten från Vilnius Summit, som återigen betonade vikten av att stärka motståndskraften som en grundläggande förutsättning för trovärdig avskräckning och försvar.

Vi uppskattar särskilt de insiktsfulla talarna som delade med sig av sin expertis om samarbetsmodeller, resurshantering och teknologisk innovation. Fallstudierna och lösningarna som presenterades var inspirerande exempel på vad som kan uppnås genom samarbete.

Ett speciellt tack till Gunvor Kronman för ett varmt välkomnande och till Minou Sadeghpour för hennes dynamiska moderering av evenemanget.

Tack också till Tina Räihä, projektledare Hanaholmen Inititive för inbjudan, och till varje deltagare och talare vars bidrag är ovärderliga för att forma framtiden för vårt civilförsvar. Ert engagemang är en påminnelse om att tillsammans är vi starkare. 

Framåt ser vi med entusiasm mot nya samarbeten och fortsatt dialog om hur vi bäst säkrar vårt samhälles skydd och säkerhet.

Med förhoppning om fortsatt dialog, Mötesplats Samhällssäkerhet

Vill du ta del av innehållet på så hittar du inspelningen här.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top