Kistamässan 18-19 mars 2025

När krisen kommer – Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Mötesplats Samhällssäkerhet MEETS

Det bästa för svensk (och finsk säkerhet) är att vi fortsätter mötas.

Tisdagen den 31 maj arrangerade Mötesplats Samhällssäkerhet ett seminarium på Medelhavsmuseet i samarbete med våra partners Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna och vid detta tillfälle även Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland. Mötesplats Samhällssäkerhet MEETS är Mötesplatsen i miniformat.

Mötesplats Samhällssäkerhet ställdes in som en direkt effekt av omvärldsläget och därför fattade teamet bakom Mötesplatsen beslut om att arrangera ett enskilt seminarium på ett aktuellt ämne för att hålla fast vid vikten av att det bästa för svensk (och finsk) säkerhet är att vi fortsätter mötas.

Vid seminariet deltog initialt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samt finska inrikesministern Krista Mikkonen. Fokus för dialogen mellan ministrarna var samarbetet mellan Sverige och Finland på området civilt försvar och krisberedskap. Ett samarbete som enligt ministrarna är både starkt, handlingskraftigt och framåtsyftande.

Av dialogen framkom att länderna har mycket att lära av varandra och mycket att gemensamt bidra med även till högre och bredare syften såsom det nordiska och europeiska samarbetet.

Ett syfte med seminariet var att med utgångspunkt i ministerdialogen diskutera ett konkret exempel på samarbete och utveckling på området – i detta fall Hanaholmen – initiativet.

I paneldiskussionen om Hanaholmen – initiativet deltog Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan
Gunvor Kronman, VD Hanaholmen och initiativtagare till Hanaholmen-initiativet
Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, tillika kursdeltagare i Hanaholmen-initiativet och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka det civila försvaret i Sverige och Finland. Programmet inleddes 2021 och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

Seminariet modererades av Minou Sadeghpour, Mötesplats Samhällssäkerhet.

Under hösten kommer ett ytterligare Mötesplats Samhällssäkerhet MEETS att genomföras. 

Text: Minou Sadeghpour, moderator och programansvarig, Mötesplats Samhällssäkerhet

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top