Ambassadören Emma Nordwall inför Mötesplatsen 2022

emma nordwall

Emma Nordwall - Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma arbetar sedan drygt ett år tillbaka som förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Dessförinnan som Räddningschef i Hässleholm och Osby. Emma har även under en tid varit projektanställd på MSB för att delta i förberedelserna inför skogsbrandsberedskapen 2019. Vidare har hon ett stort intresse för utveckling av branschens frågor och har därför under flera år engagerat sig och arbetat i styrelser, i planeringen av konferenser och nätverksträffar, med mera.

Vad gör det viktigt för dig att vara ambassadör på Mötesplats Samhällssäkerhet?

Mötesplats Samhällssäkerhet är både en plats för möte mellan ett brett spektrum av aktörer som arbetar för samma saker med olika infallsvinklar bara samt är ett evenemang som gör de som kommer dit mer insatta och förkovrade. Mötesplats samhällssäkerhet skapar en mötesplats som är unik anser jag eftersom den kopplar samman aktörer och olika ämnen till varandra. Mötesplats samhällssäkerhet bidrar till att man ser en röd tråd i begreppet säkerhet och trygghet i samhället. Det vill jag bidra till att folk förstår och får uppleva.

Vilka frågor och ämnen ser du som viktiga att mötas kring?

De frågor som berör många olika aktörer i samhället, där samarbetet är centralt för att lyckas och som bidrar till att öka den totala förmågan. Gärna ämnen som vid första anblicken kan upplevas vara en enskild aktörs ansvar och angelägenhet men som vid samtal och föredrag medvetandegör andra aktörers intresse i frågan också.

Nämn de främsta utmaningarna och möjligheterna du tar med dig från 2021?

2021 har tyvärr präglats av en pandemi men i min bransch har året också präglats av nya föreskrifter och nya risker som har uppdagats. Anmärkningsvärt så medför dock alla tre områden ungefär samma möjlighet och utmaning. Utmaningen och möjligheten är att hitta en effektivitet och struktur i nya arbetssätt som krävs för att bemöta dessa nya ”fenomen”.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top