Årets konferensnyheter
- mer dialog och skarpare seminarier

Henrik Karlsson, programansvarig

Möt programansvarig Henrik Karlsson och hör hans tankar kring konferensprogrammet för Mötesplats Samhällssäkerhet 2021. 

Hur skulle du presentera programmet för Mötesplats Samhällssäkerhet 2021?

Jag vill presentera det genom att konstatera att få i januari såg detta 2020 framför sig när de första larmen om smittspridning i Wuhan nådde oss. Pandemin har urskillningslöst sköljt över världen och i dess spår har människor förlorat livet, upplevt svår sjukdom och samhällen prövats till det yttersta. Lägg därtill en global säkerhetspolitisk obalans och i skrivande stund en ökad risk för väpnad konflikt mellan och inom länder i Europa, varav det ena i Sveriges direkta närområde. Det har sällan varit så viktigt att mötas för att dela erfarenheter, kunskap och nätverk för att öka samhällets förmåga att möta kris och krig – här och nu.

Programmet kommer ta sin utgångspunkt i dessa två huvudsakliga spår: ”Krisberedskap och samhällets motståndskraft” och ”Samhället i gråzon och krig”.

I det förstnämnda kommer de erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av Covid-19 att utgöra fond i en vidare diskussion om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft.

Det andra spåret tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Finns det några nyheter i årets programskapande som kan vara bra att känna till?

Vår förhoppning är att årets program kommer att inbjuda till mer dialog och skarpare avgränsade seminarier och föreläsningar. Det kommer att bli färre seminarier och personer på scenen, men de medverkande kommer istället att få mer utrymme att tala till punkt och förhoppningsvis ge mer konkret fortbildning för deltagarna. Med det sagt kommer det att arrangeras fler än 20 seminarier på de två dagarna, så möjligheten att hitta något som intresserar är med stor sannolikhet fortsatt stor.

2021 blir det tredje gången för dig som programansvarig för Mötesplats Samhällssäkerhet – vad ser du särskilt fram emot?

Först och främst har jag förmånen detta år att dela programansvaret med Victor Canvert som bidrar med nya perspektiv och frågeställningar. Dessutom känns det viktigt att genom programmet kunna bidra till samhällets förmåga att möta de stora utmaningar vi nu står i och inför.

I programmet så finns det självklart plats för de övergripande frågorna om system och modeller och de diskussionerna är alltid viktiga. Men Mötesplatsen ska också ge rum för de positiva exemplen där den enskilda kommunen, det privata företaget eller frivilligorganisationen innovativt och engagemangsdrivet bidragit med nya lösningar för fler att inspireras av och ta efter. Detta år har vi alla sett hur olika pandemin slagit och att aktörer som inte traditionellt varit med i krisberedskapsdiskussionen kommit att bli nycklar för att hantera krisen. Jag ser fram emot att höra deras erfarenheter och inkludera dem i samtalet om hur samhällets krisberedskap och totalförsvarsförmåga kan stärkas.

Varmt välkommen att delta på Mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars 2021!

Andra artiklar som kan intressera dig

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »

Ny bok som ger en introduktion till försvarspolitik

När vi talar om nedrustningen av försvaret efter kalla kriget brukar det vara i termer av nedlagda regementen eller avvecklade förmågor.

Problemen med denna nedrustning blottas nu när vi står inför en stor tillväxt av försvaret som lär fortgå under hela decenniet. Oavsett om det gäller politiker, journalister eller andra grupper finns det ett stort underskott på kunskaper om hur försvarspolitiken fungerar och dess lika komponenter hänger ihop. Inget politikområde mår bra när endast ett fåtal är insatta i det.

Läs mer »
Scroll to Top