Twitters främsta uppdrag är att förbättra hälsan i det offentliga samtalet, och vi tror på vårt ansvar att leverera en plattform där yttrandefriheten värderas, där enskilda röster kan höras och där miljoner människor från hela världen kan samlas för att se vad som händer.

Ett öppet internet förenar oss, utbildar oss, och underhåller oss. Men en av dess främsta styrkor är demokratiseringen av information, vilket har gett människor möjligheten att ingå i samtal kring globala och lokala händelser.

Den ökande frekvensen och hastigheten för information tillgänglig för människor på nätet är ett anmärkningsvärt tekniskt framsteg, men ibland kan det vara svårt att skilja kvalitativ information från allt brus. Vi inser att desinformation är ett komplext samhällsproblem som förtjänar en samhällelig lösning. Därför är vi fast beslutna att arbeta med regeringar, det civila samhället och akademiska institutioner runt om i världen för att utveckla gemensamma och genomförbara lösningar.

Förra året undertecknade vi EU:s uppförandekod mot desinformation, där vi enades med EU-kommissionen om att förbättra våra ansträngningar att motverka desinformation. Som en del av vårt åtagande gentemot EU-kommissionen lade vi fram månatliga rapporter om åtgärder som vidtagits inför valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Vi anser att människor i alla åldrar bör utveckla färdigheter som hjälper dem att kritiskt analysera den information som de ser och delar online. Därför har vi samarbetat med UNESCO för att främja medie- och informationskunnighet bland människor i städer och samhällen runt om i världen. Vi har även finansierat akademisk forskning för att undersöka användningen av manipulativa tekniker vid politiska val. Vi tillhandahåller också ekonomiskt stöd och arbetar nära med ett brett spektrum av organisationer på detta område, till exempel EU Disinfo Lab.

I oktober förra året öppnade vi upp det första omfattande arkivet med statsstödda informationsoperationer på Twitter. Vi startade detta initiativ för att stärka akademisk och allmän förståelse för dessa samordnade kampanjer runt om i världen och för att främja oberoende granskning av dessa taktiker på vår plattform. Idag är arkivet det största i sitt slag i branschen.

Dessa samarbeten har haft en påtaglig och gynnsam inverkan på hälsan i det offentliga samtalet. När vi ser fram emot 2020 förblir vi engagerade att motverka desinformation, delvis genom att utöka våra egna regler, investera i mer teknik och förbättra vår transparens, men också genom att fortsätta externa samarbeten för långsiktiga samhälleliga lösningar.

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top