Teracoms samhällsuppdrag, att förvalta marknätet för att bedriva utsändning och överföring av radio- och tv-program samt beredskapsuppdraget, har byggt Teracom unika förmågor.

Till skillnad från de flesta beredskapsuppdrag som var en del av det svenska totalförsvaret under kalla kriget så avslutades aldrig Teracoms uppdrag. Det har medfört att Teracom kontinuerligt investerat i sin beredskap genom en egen rikstäckande säkerhetsklassad organisation, utvecklad säkerhet och robusthet samt genom att leverera ett marknät som innebär att minst 99,8 procent av befolkningen nås av samhällsmeddelanden. Sammantaget skapar detta Teracoms unika förmågor, det vill säga bolagets avancerade kompetens, säkerhet, robusthet och yttäckning, och medför att Teracom ligger långt fram vad gäller att rusta sig för det rådande hotläget. Och Teracoms förmågor har prövats i närtid, bland annat vid sabotaget av en viktig högmast 2016, bränderna sommaren 2018 och stormen Alfrida i början av 2019.

          Vi kan i efterhand konstatera att vi klarat prövningarna väl och det är vi stolta över, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef. Våra tidigare erfarenheter har också tydliggjort vikten av samverkan. Det är inte en aktör som kan eller ska stå för hela lösningen.

Teracoms yttäckande infrastruktur är viktig för många aktörer, såsom mobiloperatörerna, för inplaceringar av deras aktiva utrustning. Det är givetvis positivt, men det skapar också säkerhetskomplikationer. Teracom jobbar kontinuerligt med den fysiska säkerheten genom att utforma tillträdesregler som hanterar de identifierade riskerna, och nu fokuseras insatserna givetvis även på att hantera de utökade lagkraven. För att stärka säkerhetsnivån måste Teracom bland annat överta ansvaret för visst arbete med kunders utrustning på sina siter.

Behovet av säker kommunikation ökar också. Tidigare i år valde Teracom därför att bredda sitt utbud genom att förvärva den mobila bredbandsoperatören Net1 och därigenom skapa ett samhällsnät för säkra kommunikationslösningar med statlig rådighet. Förvärvet medför att Net1:s unika egenskaper kopplas närmare Teracoms förmågor och nu genomförs investeringar i nätet för att stärka såväl säkerhet som funktionalitet. Det innebär att Teracom har blivit en bred leverantör av säker kommunikation riktad till samhällsviktiga aktörer, alltså aktörer med höga krav på säkerhet och med en roll inom totalförsvaret.

          Vi på Teracom är övertygade om att vårt samhällsnät utgör en viktig funktion för att säkerställa att Sverige har tillgång till samhällsviktig kommunikation i händelser av kris eller krig, säger Åsa Sundberg. På Mötesplats Samhällssäkerhet kommer vi att berätta mer om vad vi kan erbjuda för aktörer inom totalförsvaret. Vi vill också se vad andra har att erbjuda och hur vi kan samverka.

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top