Kistamässan 18-19 mars 2025

Perspektiv på lokal och regional beredskap

Lokal och regional beredskap ställer höga krav på tillgängliga resurser, tydliga uppdrag och samövad förmåga.

 På vilket sätt kan frivilliga resurser bidra till lokal och regional beredskap?
 Vilka är nycklarna för att på operativ nivå kunna planera för, öva och resurssätta lokal och regional beredskap?

Scroll to Top