Kistamässan 18-19 mars 2025

Livsmedelsberedskap för en ny tid

Presentation av (SOU 20 24 :8) Livsmedelsberedskap för en ny tid. I februari presenterades flera förslag för att stärka den svenska livsmedelsberedskapen. Utredningen beskriver förutom den enskildes ansvar också särskilt kommunernas ansvar och beredskapslagring.

 Vilka är utredningens främsta slutsatser?
 Vilka åtgärder kan kommuner vidta idag för att stärka livsmedelsberedskapen lokalt?

Scroll to Top