4C Strategies

This post is also available in: English (Engelska)

4C Strategies har sedan vi grundades för 20 år sedan arbetat för att bygga ett säkrare samhälle. Genom våra experttjänster och mjukvaran Exonaut® är vi en globalt ledande leverantör av lösningar inom krisberedskap, samhällssäkerhet och övning. Från våra kontor i Sverige, Storbritannien och USA stödjer våra konsulter och utvecklare dagligen uppdragsgivare över hela världen.

Vi bidrar till ett säkrare samhälle genom att kombinera kraften av digitalisering med branschexpertis. Ett arbete som under rådande pandemi och säkerhetspolitiska läge känns mer relevant än någonsin. Under 2020 har våra konsulter och utvecklare bland annat digitaliserat EU:s konsulära krishantering, stöttat Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19, genomfört hundratals digitala krisövningar och stöttat ett stort antal lokala, regionala och nationella krisledningar med såväl expertstöd i pågående pandemihantering som med utvärderingsstöd.

Pandemin innebär alltjämt stora utmaningar och umbäranden. En värld som stängs ned har också öppnat för nya synsätt och erfarenheter. Lärdomar som nu väntar på att omsättas i gemensamma lösningar bland annat inom ramen för vår försörjningsberedskap, men sätter även fokus på vårt behov att digitalisera såväl vår egen krishantering samt våra samverkansforum.

Allt detta och mycket mer vill vi prata med dig om när vi möts i vår monter!

Markerad produkt

Exonaut

This post is also available in: English (Engelska)Exonaut® är en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och tillsäkrande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet och kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en världsledande mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling. Exonaut är ackrediterad för användning av flera försvarsmakter, blåljusmyndigheter och leverantörer av kritisk infrastruktur. Vår trovärdighet bygger på robusthet och hög informationssäkerhet. Exonaut är bland annat klassificerat för Nato SECRET och Nato UNCLASSIFIED. Exonaut finns tillgänglig både som en molnbaserad lösning (SaaS) och som en ”On Premise” lösning som installeras i kundens IT-miljö. Exonauts olika lösningar kan användas enskilt eller kombineras och är då helt integrerade med varandra. Våra lösningar: – Riskhantering – Kontinuitetshantering – Incident- och krishantering – Operativt ledningsstödsystem – Måluppfyllnad och compliance – Övning och förmågeutveckling Klicka på länken för att komma till vår hemsida, eller boka ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur Exonaut kan stötta just er!

Läs mer »

Jobberbjudanden

stockholm-stadshus-blue-full_jpg

Spontanansökan, Stockholm

4C Strategies rekryterar löpande kompetenta personer och uppmuntrar deras professionella utveckling och tillväxt. Våra framgångar skapas av att attrahera rätt personer till rätt plats, och att uppmuntra deras utveckling. Vi fortsätter att växa och vi letar löpande efter personer som är intresserade av att bli en del av vårt team.

Du är varmt välkommen att skicka in ditt CV och personligt brev, så hör vi av oss när en position som matchar din profil blir tillgänglig.

Klicka på länken nedan för att komma till vår sida för spontanansökningar i Stockholm.

Läs mer »
4c_strategies_cyber_information_code_jpg-1

Spontanansökan, Malmö

4C Strategies rekryterar löpande kompetenta personer och uppmuntrar deras professionella utveckling och tillväxt. Våra framgångar skapas av att attrahera rätt personer till rätt plats, och att uppmuntra deras utveckling. Vi fortsätter att växa och vi letar löpande efter personer som är intresserade av att bli en del av vårt team.

Du är varmt välkommen att skicka in ditt CV och personligt brev, så hör vi av oss när en position som matchar din profil blir tillgänglig.

Klicka på länken nedan för att komma till vår sida för spontanansökningar i Malmö.

Läs mer »
london_skyskrapers_gherkin_blue_half_jpg

Spontanansökan, London/Warminster

4C Strategies rekryterar löpande kompetenta personer och uppmuntrar deras professionella utveckling och tillväxt. Våra framgångar skapas av att attrahera rätt personer till rätt plats, och att uppmuntra deras utveckling. Vi fortsätter att växa och vi letar löpande efter personer som är intresserade av att bli en del av vårt team.

Du är varmt välkommen att skicka in ditt CV och personligt brev, så hör vi av oss när en position som matchar din profil blir tillgänglig.

Klicka på länken nedan för att komma till vår sida för spontanansökningar i London/Warminster.

Läs mer »

Kontakta oss